Ense?anzas de Amma - Amar VOLI

Ljubav je naša prava suština. Ljubav osećamo samo kada je iskazujemo. Ljubav je lek koji će spasiti svet.


Las ense?anzas de Amma - Servir

SLUŽI

Naša najsvetija dužnost je da pomažemo onima koji su u nevolji, da stavimo druge ispred sebe. Svetu su potrebni služitelji, a ne lideri.


Las ense?anzas de Amma - Conservar

ČUVAJ

Čovek i priroda su nerazdvojivi. Mi moramo davati prirodi, a ne samo uzmiati od nje. Moramo delovati odmah i što pre ispraviti svoje greške.


Las ense?anzas de Amma - Practicar

PRAKTIKUJ

Meditacija smiruje um i balansira emocije. Bađani i kirtani pomažu nam da se koncentrišemo. Ponavljanje Božanskih imena (mantranje) nas pročišćava.
 

Ammino učenje počinje njenim rođenjem. Ona je došla na ovaj svet u tišini, božji gest dostojan našeg razmišljanja. Ovo je oduvek bio Ammin način. Ammin život je njeno učenje.

Ako posmatramo Ammu, videćemo otelotvorenje svih božanskih osobina koje nas ona stalno podstiče da razvijamo. Ako želite da razumete posvećenost, gledajte njene suze dok se kotrljaju niz obraze tokom bađana (bhajans). Ako želite da saznate o nesebičnom služenju svetu, sedite pored nje tokom jedne večeri dok grli 12.000 ljudi. Ako imate pitanja u vezi sadane (sadhana) – duhovne prakse, zamislite njene godine na obali okeana dok sedi nepomično, potpuno odvojena od sveta. I šta god Amma da radi, to je meditacija, bilo da sedi u tišini, govori hiljadama ljudi ili čisti dvorište ašrama (ashram) – manastira.


Vidi Molitve za svaki dan


Amma nas uči odustajanju, ali samo od života koji odbija da razmotri svoju udobnost. Amma nas uči Advajti (Advaita) – nedualnosti, jer je svaki njen daha potvrda da su bilo koji čovek, žena ili dete produžetak njenog sopstva.

Zaista, dela govore glasnije od reči. Ipak Istina sa Amminih usana ima zaglušujući uticaj. Bilo da je upućena hiljadama ljudi ili u intimnom ambijentu ašrama, Ammin satsang (satsang) – govor uvek je nezaboravan. Amma je večno utemeljena u Istini koja je iznad reči, iznad misli. Možda je to ono što je pokušala da nam prenese svojim rođenjem. Ipak, kada želi da prenese tu tišinu, ona uzima formu misli. Kolekcija ovih misli predstavljena je ovde, tako da jednog dana i mi da dosegnemo tu tišinu.


Ako promišljate život i sebe, ako osećate poziv za duhovno putovanje, pogledajte Ammine savete Za tragaoce.

7 thoughts on “Duhovno učenje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *